Shop’n’Swap & auction links

(ikke kommersielle forhandlere)
Skalman.no – forum – kjøp og salg, litt passiv svensk spalte
Oscarsborg Pistolklubb – Kjøp og salgsannonser, Norges mest aktive side av sitt slag
Gunbroker – våpenauksjoner innen de fleste kategorier
Auction Arms – Internett våpenauksjoner. Temmelig omfattende utvalg av gjenstander
Auction Advisery – kjempeoversikt over US auksjoner – se under “guns”